02.03.2023 10.00-12.00 Wykład: Przedsiębiorczość w dojrzałym wieku Dr Barbara Czerniachowicz 

16.03.2023 10.00-12.00 Wykład: Czy państwo jest mi potrzebne? Prof. Rafał Nagaj 

23.03.2023 10,00-12,00 Spotkanie z Prof. Leszkiem Balcerowiczem