„Archipelag Pokoleń” to bezpłatny kurs internetowy na temat współpracy międzypokoleniowej, stworzony przez polskich i zagranicznych ekspertów. W latach 2020-2022 zorganizowaliśmy już 5 edycji, w których uczestniczyło ponad 400 osób.

KOGO ZAPRASZAMY?

 • edukatorki i edukatorów
 • trenerki i trenerów
 • animatorki i animatorów kultury
 • słuchaczki i słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku
 • przedstawicielki i przedstawicieli trzeciego sektora
 • pracownice i pracowników bibliotek oraz instytucji kultury
 • społeczniczki i społeczników
 • wolontariuszki i wolontariuszy
 • każdego, kto interesuje się tematyką międzypokoleniowości i chce działać lub działa już na rzecz innych osób, np. organizując spotkania, prowadząc dyskusje, zachęcając do wspólnego spędzania czasu.

JAK TO DZIAŁA?

 • Podczas kursu działacie w grupie i uczycie się od siebie nawzajem. Z samym programem kursu każdy może zapoznać się we własnym zakresie, natomiast prawdziwa nauka odbywa się podczas dyskusji w grupach, które stworzycie już na starcie. 
 • Treści kursu znajdują się na platformie internetowej, do której otrzymacie indywidualny dostęp. Materiały są uporządkowane tematycznie i podzielone na tygodnie. W każdym tygodniu dostaniecie zestaw składający się z tekstów do czytania, nagrań do odsłuchania lub/i obejrzenia oraz ćwiczeń do wykonania. Zapoznajecie się z nimi przed spotkaniem swojej grupy. 
 • Każda grupa ma za zadanie spotkać się (telefonicznie lub wirtualnie) raz w tygodniu, żeby przedyskutować zestaw materiałów lub wziąć udział w działaniu – w zależności od tego, co przewidziano w programie na dany tydzień. Po każdym tygodniu będziecie dostawać pracę domową do wykonania. 

WEŹMIECIE UDZIAŁ W SPOTKANIACH ONLINE NA PLATFORMIE ZOOM:

 • inaugurującym kurs (45 min.) – poniedziałek, 29 maja, godz. 17:30 
 • roboczych (30 min.) – w pięć poniedziałków (5, 12, 19 , 26 czerwca i 3 lipca), zawsze o 17:30
 • z ekspertami (60 min.) – dwa spotkania (dokładne daty zostaną podane wkrótce)
 • podsumowującym kurs (45 min.) – piątek, 7 lipca, godz. 17:30

Spotkania będą transmitowane w grupie FB oraz nagrywane, a nagrania udostępniane wszystkim uczestnikom.

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE?

 • Dowiecie się, czym są działania międzypokoleniowe, gdzie mogą być prowadzone i jaki mają wpływ na lokalne społeczności. 
 • Przyjrzycie się szerszemu kontekstowi działań międzypokoleniowych: współczesnym trendom demograficznym i różnym zjawiskom społecznym. 
 • Skonsultujecie swój pomysł na działanie międzypokoleniowe z osobami z Waszego otoczenia.
 • Poznacie korzyści, jakie działania międzypokoleniowe przynoszą osobom młodszym i starszym, a także całym społecznościom.
 • Dowiecie się, co to jest rzecznictwo i jak je zastosować w praktyce. 
 • Pomożemy wybrać najlepsze dla Was indywidualnie metody pracy. Dostaniecie dużo praktycznych wskazówek, jak zaplanować i przeprowadzić spotkanie międzypokoleniowe. 

Kurs jest bezpłatny i trwa od 29 maja do 7 lipca 2023 r. Na aktywny udział w kursie należy przeznaczyć około 3,5 godzin tygodniowo: 2,5 godz. na zapoznanie się z materiałami i realizację zadań oraz 1 godz. na spotkania na platformie Zoom.

Więcej informacji: KURS
Zapisy tylko do 26 maja: TUTAJ
Harmonogram kursu: ZOBACZ

Kurs „Archipelag Pokoleń” realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.