Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66
oraz
Rada Programowa Ekonomicznej Akademii Seniora
wraz z Samorządem Słuchaczy
mają przyjemność i zaszczyt zaprosić

na Inaugurację roku akademickiego 2022/2023
Ekonomicznej Akademii Seniora

Uroczystość odbędzie się 13 października 2022 r. o godz. 10.00
na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64, aula stara

Zaproszenie