O nas

WIZJA

Atrakcyjne miejsce, w którym Seniorzy będą mogli poszerzać swoją wiedzę, rozwijać umiejętności i budować relacje międzyludzkie, by lepiej funkcjonować we współczesnym świecie.

MISJA

Głównym celem Akademii jest poprawa jakości życia Seniorów poprzez rozwój wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych oraz odkrywanie nowych pasji. Kierujemy się szacunkiem dla ludzi oraz otwartością na ich potrzeby. Zgodnie z ideą kształcenia przez całe życie chcemy w przystępny i atrakcyjny sposób przybliżyć Seniorom świat ekonomii, w tym: finansów, rachunkowości, informatyki, zarządzania, by życie było łatwiejsze, bezpieczniejsze i atrakcyjniejsze.

Gwarancją wysokiej jakości jest profesjonalna kadra naukowa z bogatymi doświadczeniami praktycznymi, wieloletnie tradycje akademickie, nowoczesne warunki dla prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej, innowacyjne i atrakcyjne metody edukacyjne.

Wierzymy, że aktywizacja i rozwój, które zapewnia nasza Akademia przyniosą korzyści Seniorom, jak również Uczelni oraz społeczności lokalnej.

CELE

Rozwijanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych Seniorów dzięki stworzeniu oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb uczestników i rynku pracy.

Aktywizacja, integracja i rozwój Seniorów umożliwiające zaspokojenie potrzeb tej grupy.

Wyrównywanie szans w dostępie do usług społecznych, przeciwdziałanie procesom marginalizacji i wykluczenia.

Stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń, rozwój aktywności społecznej, budowanie relacji międzyludzkich, integrowanie wewnątrz i międzypokoleniowe.

Propagowanie idei kształcenia przez całe życie, przybliżenie świata nauki i środowiska akademickiego, umożliwienie spotkań z naukowcami.

Promocja uczelni, upowszechnianie wiedzy o Uniwersytecie Szczecińskim, w szczególności o Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Aktywna współpraca z różnymi podmiotami, w tym z innymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów, np. Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Umacnianie wizerunku uczelni otwartej na potrzeby środowiska lokalnego.

STRUKTURA EKONOMICZNEJ AKADEMII SENIORA

Koordynator Ekonomicznej Akademii Seniora: prof. dr hab. Wanda Skoczylas

Zespół Ekonomicznej Akademii Seniora

dr hab. prof. US Katarzyna Byrka-Kita

prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz

dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila

dr hab. prof. US Wojciech Jarecki

dr hab. prof. US Renata Knap

dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna

dr hab. prof. US Ewa Krok

dr Ewa Bilewicz

dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz

dr Magdalena Soboń

dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska